Kontakt 06 - 814 817 90    Find us on Facebook

 

Over de jaarlijkse kosten van hteb lidmaatschap van onze vliegclub kan de penningmeester het een en ander toelichten.

Graag contact met hem hierover opnemen.